Z predtým publikovaných obrázkov vyplýva, že cezhraničný príjem je síce možný, ale nie bezproblémový. Treba mať na zreteli že všetky zahraničné muxy sú prijímané formou odrazov - čiže bez priamej viditeľnosti na daný vysielač a to prináša so sebou rozne komplikácie, počnúc od rozličnej intenzity signálu cez rušenie silnými miestnymi vysielačmi, prípadne mobilnými operátormi až po vplyvy počasia ( silný vietor, inverzia atď. )Niektoré z vyššie uvedených komplikáci sa však dajú eliminovať vhodnými komponentami t.j použitím kvalitných zosilňovačov fázovaním antén, odlaďovačmi a pod.

 

 

 

Na stránke sa pracuje..