Od našich západných susedov je možné v našom regione zachytiť celkom bez väčších komplikácii dva muxy. Prvým z nich zachytiteľným dokonca na 3 frekvenciách je CZ mux 1 s programovou ponukou:


programy v Mux 1 cz

 

mux je zachytiteľný ako z južnej strany

Mux 1 cz


tak i zo severnej strany s dostatočnou intenzitou

Cz mux 1.


druhým programovo oveľa zaujímavejším zachytiteľným muxom dokonca na 3 frekvenciách je CZ mux 2 obsahujúci programy:


programy v Mux 2 cz

tento mux je možné u nás prijímať dokonca na 3 frekvenciách:

prvá:

Cz mux 2
druhá:

Cz mux 2
tretia:

Cz mux 2


nemenej zaujímavý je i tretí CZ mux 3 s nasledujúcimi programami:

Cz mux 3

tento mux je najslabší zo všetkých Cz muxov a to aj napriek tomu ze využíva najnižší kanál

Cz mux 3


a posledným českým muxom zachytiteľným zatiaľ len na jednej frekvencií je Cz mux 4 s nasledovným programovým zastúpením:

programy v CZ mux 4


a posledný zatiaľ zachytiteľný mux 4

Cz mux 4

 


Praktický príjem:

Ako je vidno na obrázkoch sila signálu pri Cz muxoch 1 a 2 (v jednom mieste dokonca aj mux 4)je na meraciu anténu dostatočná a pri použiti viacprvkovej antény s kvalitným predzosilňovačom je možnosť dokonca zachytiť CZ a SK muxy na jednu anténu. Nie je to síce profesionálne riešenie, ale je funkčné (niektoré nami montované antény funguju bezproblémov už viac ako rok)