Televízne digitálne pozemské vysielanie ( po anglicky digital video broadcasting-terrestrial, skratka DVB-T)


je systém terestriálneho (pozemského) digitálneho televízneho vysielania,
ktorého princíp spočíva vo vysielaní digitálneho toku (streamu) komprimovaného pomocou digitálneho algoritmu (typicky MPEG2, MPEG4) vo forme frekvenčného multiplexu - čiže viac televíznych (rozhlasových, dátových ...) programov v jednom frekvenčnom kanále, pričom sa využívajú frekvenčné pásma analógovej pozemskej televízie v pásmach VHF a UHF.

Na rozdiel od tzv. analógového signálu sa teda prenáša digitalizovaný obraz a zvuk ako dátový tok, ktorý je nutné na strane príjemncu opäť previesť na analógový signál, alebo digitálne spracovať (dekomprimovať).

Digitálny multiplex môže obsahovať niekoľko televíznych kanálov (typicky 4-6) a zároveň sadu rozhlasových programov a množstvo rozličných doplnkových služieb.

Výhody DVB-T

►kvalitný obraz aj na miestach, kde má analógový signál šum a kde je citlivý na odraz
►stabilná kvalita obrazu a zvuku
►možnosť vysielania HDTV
►kvalita nie je ovplyvnená počasím
►viac programov v jednom kanáli
►nové doplnkové interaktívne služby ako napr. elektronický programový sprievodca zobrazujúci informácie o vysielaných programoch a televízny program na ďalšie dni
►hry, hlasovania, webové stránky, email a podobne (pre tieto funkcie je potrebný prijímač podporujúci domácu multimediálnu platformu MHP)
►lacnejší a dostupnejší oproti káblovému a satelitnému príjmu


Skratky v DVB-T

Multiplex  je spôsob či princíp prenosu signálov (napr. telefónnych hovorov, telegrafných signálov, televízneho vysielania, rozhlasového vysielania, počítačových dát či internetového obsahu), pri ktorom dochádza k súčasnému viacnásobnému využívaniu jedného prenosového prostredia či časti spojovacieho zariadenia (vedenia, kábla, vzduchu).

Multiplexor (angl. multiplexer, anlg. skr. mux) je elektronické zariadenie, ktoré zlučuje niekoľko signálov pre prenos jednou prenosovou trasou. Signály na konci trasy môže rozdeľovať zariadenie s opačnou funkciou, nazývané demultiplexor. Pri najbežnejšie používanej forme multiplexingu - v čase - sa čas na jednu vzorku prenášaného signálu rozdelí na kratšie úseky a vzorky jednotlivých signálov sa prenášajú v týchto kratších úsekoch. Pre úspešnú rekonštrukciu všetkých vzoriek musí byť samozrejme demultiplexor zosynchronizovaný s multiplexorom.


Čo potrebujem na príjem digitálnej televízie?

  •     Doplniť si starý analógový TV prijímač tzv. set-top boxom. Tento sa zapája medzi prijímaciu anténu a televízor.
  •     alebo zakúpiť si nový, TV prijímač (Plazma, LED, LCD), ktorý zvyčajne už obsahuje obsahuje i DVB-T tuner
  •     alebo sledovať digitálne vysielanie na počítači / notebooku, vybaveným externým alebo interným PC modulom. V súčasnosti existujú tri druhy modulov: PCI karta, PCMCIA karta, USB modul.