Zmena cenníka Skylink od 1.3.2019
Pridal servisman da January 20 2019 00:00:00Prevádzkovateľ česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink, spoločnosť M7 Group informuje o zmene Cenníka platného od 1. 3. 2019.

1. 3. 2019 vstupuje do platnosti nový Cenník služieb Skylink. Zmeny sa týkajú len výšky predplatného programového balíčka Smart. Nová cena balíčka Smart je 9,90 /mesiac.

K úprave ceny balíčka Smart sme pristúpili až po 3 rokoch. Od tejto doby sa programová ponuka rozšírila o 14 HD programov a všetci predplatitelia získali navyše možnosť sledovať svoje programy aj cez internet prostredníctvom služby Skylink Live TV vrátane 7-dňového archívu a rozsiahlej videotéky, a to až na 4 zariadeniach súčasne. 

Kompletný cenník platný od 1. 3. 2019 na stiahnutie nájdete tu.

V prípadoch, keď súčasné predplatné balíčka Smart pokrýva obdobie dlhšie ako do 1. 3. 2019, nová cena nadobúda účinnosť až prvým dňom nasledujúcim po už predplatenom období.

V prípadoch pravidelnej úhrady balíčka Smart prostredníctvom platobnej metódy SIPO Inkaso z účtu bude nová suma pokrývajúca predplatné na mesiac marec prvýkrát predpísaná v mesiaci február.

Dátum splatnosti balíčka Smart si môžete overiť na www.skylink.sk v sekcii Overenie služieb na karte

Zákazníci, ktorí so zmenou ceny nesúhlasia, majú právo ku dňu účinnosti zmeny nepredĺžiť predplatné alebo od zmluvy bez sankcií odstúpiť.


Podrobn novinky
Prevádzkovateľ česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink, spoločnosť M7 Group informuje o zmene Cenníka platného od 1. 3. 2019.

1. 3. 2019 vstupuje do platnosti nový Cenník služieb Skylink. Zmeny sa týkajú len výšky predplatného programového balíčka Smart. Nová cena balíčka Smart je 9,90 /mesiac.

K úprave ceny balíčka Smart sme pristúpili až po 3 rokoch. Od tejto doby sa programová ponuka rozšírila o 14 HD programov a všetci predplatitelia získali navyše možnosť sledovať svoje programy aj cez internet prostredníctvom služby Skylink Live TV vrátane 7-dňového archívu a rozsiahlej videotéky, a to až na 4 zariadeniach súčasne. 

Kompletný cenník platný od 1. 3. 2019 na stiahnutie nájdete tu.

V prípadoch, keď súčasné predplatné balíčka Smart pokrýva obdobie dlhšie ako do 1. 3. 2019, nová cena nadobúda účinnosť až prvým dňom nasledujúcim po už predplatenom období.

V prípadoch pravidelnej úhrady balíčka Smart prostredníctvom platobnej metódy SIPO Inkaso z účtu bude nová suma pokrývajúca predplatné na mesiac marec prvýkrát predpísaná v mesiaci február.

Dátum splatnosti balíčka Smart si môžete overiť na www.skylink.sk v sekcii Overenie služieb na karte

Zákazníci, ktorí so zmenou ceny nesúhlasia, majú právo ku dňu účinnosti zmeny nepredĺžiť predplatné alebo od zmluvy bez sankcií odstúpiť.